Jom Apply Insurans Anda Secara Mudah Online Sahaja! Whatsapp FairuzRamli 0134555888

Sebelum memulakan bicara, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fairuz Ramli. Saya merupakan Konsultan Profesional AIA Public Takaful. Saya personally dapati pakej dan kelebihan AIA Public Takaful adalah yang terbaik ketika ini. Jika anda buat research dan perbandingan, pasti banyak kelebihan di AIA Public Takaful. Saya tidak menjual insurans, saya konsultan anda. Apa tugas konsultan? Saya analisis risiko keperluan insurans anda dan saya cadangkan pelan yang bersesuaian dengan bajet dan keperluan anda.
Salam perkenalan, dan selamat membaca :)

Medical Card AIA Public Takaful Malaysia - Untuk Saving Plan

Medical Card AIA Public Takaful Malaysia - Untuk Saving Plan

Terdapat 2 Pilihan iaitu:

1) A-EXCEL
2) A-PRIMA

A-Excel and A-Prima AIA Public Takaful Malaysia
A-Excel and A-Prima AIA Public Takaful Malaysia

Pelan A-EXCEL

Apakah  itu A-Excel?

A-Excel adalah pelan takaful caruman tetap yang akan matang di hujung tahun ke 20 sijil dengan bayaran caruman selama 20 tahun. Ia menyedíakan perlindungan takaful di atas kematian ataupun orang dilindungi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal.

Pelan  ini menyediakan :

Faedah Kematian
Sekiranya berlaku kematian orang dilindungi sebelum  tarikh matang sijil dan semasa sijil masih berkuatkuasa, jumlah perlindungan asal dan nilai di dalam akaun peserta (“Nilai Akaun Peserta”) akan dibayar. Sekiranya orang dilindungi adalah kanak-kanak, jumlah perlindungan asal yang akan dibayar adalah berdasarkan Peratusan Lien Juvenil seperti yang ditunjukkan seperti di bawah :
Kurang dari 1 tahun 20%
1 tahun 40%
2 tahun 60%
3 tahun 80%
4 tahun atau ke atas 100%
Faedah Hilang Upaya Menyeluruh  dan Kekal (TPD) 
Sekiranya anda hilang upaya menyeluruh dan kekal sebelum umur 60 tahun, Nilai Akaun Peserta  berserta  jumlah  sekaligus yang didahulukan sama ada bersamaan dengan 100% jumlah perlindungan TPD atau 10% dari jumlah perlindungan TPD untuk tempoh dua(2) tahun pertama, diikuti dengan  baki 80% pada tahun ketiga, bergantung kepada punca kehilangan upaya  tersebut, akan dibayar.

Faedah Kematangan
Nilai Akaun Peserta akan dibayar jika sijil masih berkuatkuasa dan orang yang dilindungi masih hidup  semasa  tarikh matang.

Adakah  saya dibenarkan untuk melampirkan  sebarang  rider ke pelan ini?

Anda boleh memilih untuk meningkatkan lagi perlindungan takaful anda dengan menambahkan perlindungan tambahan yang terdiri daripada pelbagai pilihan faedah kami di bawah :

1) Faedah  Kehidupan
Kami akan membayar anda Faedah Kehidupan sebanyak 10% dari jumlah perlindungan asal pada setiap penghujung dua (2) tahun sijil sehingga sijil anda matang. Anda boleh memilih untuk menerima Faedah Kehidupan tersebut ataupun menyimpannya dengan kami untuk menerima keuntungan yang akan dikongsi di antara Pengendali Takaful dan anda dengan nisbah 20:80.
Contoh : Jika anda mengambil perlindungan (sum covered) RM200,000, maka setiap 2 tahun anda akan mendapat RM20,000. Sehingga tahun ke 20. Atau perlindungan minima RM30,000 anda boleh mendapatkan RM3,000 setiap 2 tahun secara konsisten.

2) Penepian Caruman Penyakit Kritikal
Mengenepikan dan membayar caruman tetap sijil asas dan Faedah Kehidupan (jika dilampirkan) atas nama peserta sekiranya orang dilindungi didiagnosiskan menghidap penyakit kritikal yang tertentu atau menjalani  sebarang pembedahan yang dilindungi.

3) Faedah Pencarum  (CB) dan Faedah Pencarum untuk Penyakit Kritikal  (CB-CI)
Sekiranya pencarum meninggal dunia, hilang upaya menyeluruh dan kekal atau didiagnosiskan menghidap penyakit kritikal atau menjalani pembedahan untuk salah satu dari 35 penyakit kritikal (jika CB-CI dilampirkan) seperti yang tersenarai di dalam sijil takaful, sebelum pencarum mencapai umur 60 tahun ataupun tarikh tamat rider, yang mana terdahulu, semua caruman akan datang untuk sijil asas dan Faedah Kehidupan (jika dilampirkan) tidak perlu dibayar sehingga kanak-kanak tersebut mencapai umur 25 tahun.

Adakah saya layak memohon A-Excel?
Pelan  ini boleh disertai oleh individu yang berumur diantara umur 4 minggu hingga 65 tahun, tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan kami.

Berapakah  jumlah perlindungan minimum?
RM30,000.

Berapa lamakah tempoh bayaran caruman  bagi A-Excel?
Caruman perlu dibayar selama 20 tahun sijil ataupun sehingga kematian orang dilindungi, yang mana  terdahulu.

Apakah mod bayaran yang disediakan bagi bayaran caruman?
Mod bayaran caruman yang ada adalah sekali setahun, dua kali setahun, empat kali setahun ataupun sekali sebulan.

Saving Plan dengan AIA Public Takaful
Saving Plan dengan AIA Public Takaful

Pelan A-PRIMA

Apakah A-Prima ?

A-Prima adalah pelan takaful keluarga sumbangan berkala yang menyediakan perlindungan takaful sehingga usia 99 orang yang dilindungi. Pelbagai faedah pilihan disediakan untuk disertakan dengan pelan takaful keluarga untuk meningkatkan lagi perlindungan takaful.


Apakah perlindungan / manfaat yang disediakan?

Pelan ini menyediakan:

• Manfaat Kematian
Jika orang yang dilindungi meninggal dunia sebelum tarikh matang sijil dan semasa perakuan ini adalah berkuat kuasa, yang lebih tinggi daripada jumlah yang dilindungi atau nilai Akaun Peserta (Nilai Akaun Peserta) pada tarikh kematian akan dibayar.

• Jumlah dan Hilang Upaya Kekal (TPD) manfaat
Jika anda mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal sebelum umur 60 tahun, yang lebih tinggi daripada jumlah yang dilindungi TPD atau Nilai Akaun Peserta akan dibayar. Jika jumlah dan faedah hilang upaya kekal itu jumlah TPD dilindungi, secara sekaligus sejumlah wang yang didahulukan daripada 100% daripada jumlah yang dilindungi TPD atau 10% daripada jumlah TPD yang dilindungi dalam setiap dua tahun pertama, diikuti dengan baki 80% dalam tahun ketiga, bergantung kepada jenis kecacatan, akan dibayar.

• Manfaat Matang
Jika sijil ini berkuatkuasa dan orang yang dilindungi adalah kemudian hidup pada tarikh matang, Nilai Akaun Peserta akan dibayar.

Adakah saya dibenarkan untuk melampirkan sebarang rider ke pelan ini?
Anda mempunyai pilihan untuk meningkatkan lagi perlindungan takaful anda dengan menambah perlindungan2 tambahan daripada rangkaian manfaat pilihan di bawah:

1) Penyakit Kritikal
Jumlah perlindungan manfaat penyakit kritikal akan dibayar sekaligus apabila didiagnosis menghidap penyakit tertentu untuk membantu anda menangani kos perubatan tambahan.

2) Penepian Penyakit Kritikal Sumbangan
Mengetepikan dan membayar caruman tetap kepada sijil asas bagi pihak peserta sekiranya orang yang dilindungi didiagnosis menghidap salah satu daripada penyakit kritikal yang tertentu atau menjalani pembedahan yang dilindungi.

3) Kemalangan Diri
Perlindungan yang disediakan untuk kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan.

4) Hospital dan Pembedahan
Perlindungan yang diberikan oleh membantu anda dalam menghadapi perbelanjaan perubatan yang dikenakan semasa dimasukkan ke hospital.·                     Award untuk AIA Public Takaful
·                     Kenapa Perlu Ada Medical Card Takaful ?
·                     Medical Card AIA Public Takaful Malaysia - Khas Untuk Wanita Sahaja
·                     Medical Card AIA Public Takaful Malaysia - Untuk Keluarga
·                     Medical Card AIA Public Takaful Malaysia - Untuk Saving Plan
·                     Medical Card Terbaik Malaysia untuk Individu Keluarga dan Pelaburan
·                     Pelan Early Critical Illness ( ECI ) AIA Public Takaful
·                     Rider Kemalangan Diri atau PA AIA Public Takaful
·                     Tips Pilih Medical Card Takaful
·                     What is AIA Public Takaful ?


Link Pelaburan Lain Jika Anda Berminat:
        
ü          Pelaburan ASB Terbaik
ü          Pelaburan Unit Trust Terbaik


Copyright © Insurans AIA Public Takaful dan Medical Card Keluarga Murah Designed by azhafizah.com